• +4553611703

Byhaver på vej til Lisbjerg i samarbejde med kommunen

Drømmer du om at dyrke dine egne kartofler uden for din lille lejlighed, eller er du helt klar på en fælles æblelund ved siden af torvet? Hvis du har ideen og er villig til at arbejde lidt for det, så er Aarhus Kommune klar på at sparre med dig og skyde en sjat penge i dit projekts opstart. Det er det, der er i gang i Lisbjerg.

Af Sandra Kaarsgaard

I Lisbjerg, hvor der i forvejen er gang i et større byudviklingsprojekt, er tankerne faldet på byhaver. Ildsjæl Klaus Maul Jars er drivkraften bag projektet, der er i gang med at stifte forening, og forklarer, at matrikel 5C, som han foreslår til at kunne være byhavernes grobund, er et stykke kommunalt-ejet land, der ligger ved Kirkestien og den over 100 år gamle omlagte Randersvej. Og grundlaget for ideen er ikke kun egne afgrøder og bybønder:

”Der ligger noget dybt i mange mennesker. Man vil gerne have jord under neglene, også selvom man bor i byen,” fortæller Klaus Maul Jars. ”For nogle kan det give et fællesskab, blandt andet for os, der kommer til byen uden at have børn, fordi mange fællesskaber handler om børn. Der er mange ting at få ud af det – og ikke bare at dyrke sine egne kartofler!”

Kommunen tilbyder at lave en brugeraftale, så byhaverne kvit og frit kan stå på kommunal grund, men skal vedligeholdes af borgere. Og når kommunen ikke hjælper med driften, foreslår Klaus Maul Jars at sponsorer eller et medlemskab med kontingent kan være en løsningen på det:

”Det gjorde vi i Øhaverne, hvor der var forskellige prisklasser, alt efter om man var pensionist, i arbejde eller studerende. Det virkede ret godt,” siger Klaus Maul Jars.

Klaus Maul Jars fra Lisbjerg
Klaus Maul Jars har tidligere haft en Ø-have, hvor inspirationen til Lisbjerg Byhaver kommer fra et ønske om at have dyrket sine egne kartofler. Foto: Sandra Kaarsgaard.

Men hvor?

Under arbejdstitlen ’Lisbjerg Byhaver’ inviterede Klaus Maul Jars til infomøde i foråret, der, som så meget andet, blev rykket til efteråret. Mødet blev endelig afholdt den 21. september, med bl.a. Stine Kamstrup Knuden og Grethe Skriver Jensen på besøg fra Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Her mødte forslaget en smule modstand fra en håndfuld mennesker:

”Enkelte mennesker var ikke helt klar på stedet, fordi jeg havde nævnt træer, og de ville tage deres udsigt, men mange af de interesserede bor på den anden side af Randersvej og har ikke selv haver, så det er også i spil,” siger Klaus Maul Jars.

Kort over matrikel 5C.
Matrikel 5C. Foto: Lisbjerg Byhavers Facebookside

Kommunen støtter gerne

Aarhus Kommune vil gerne støtte op om ildsjæle i lokalsamfundet, som er fulde af gode ideer. Ifølge Stine Kamstrup Knudsen fra kommunens Teknik og Miljø-udvalg og Smag på Aarhus er kommunen nemlig meget villige til at investere i at skabe merværdi på grønne områder i lokalområder:

”Forudsætningen er, at man lokalt selv vil drifte projektet, og så tager vi penge op ad egen lomme,” siger Stine Kamstrup. ”Det er til startting, f.eks. i frugtlunde, hvor vi betaler træerne, jordforbedring og opspændingspæle, men så skal man selv plante træerne og passe dem fremover.”

For kommunen gælder det om, at drage nytte og glæde fra grønne arealer, og at vurdere, hvad interessen for projekterne er. Derfor skal der være en forening, så der er et demokratisk grundlag for at bruge ressourcer på det.

”Hvad vi støtter med kommer an på, hvor mange der er involverede og hvad de har brug for. Nogle gange er det lige så meget afklaringsprocessen i at finde ud af, hvad der er muligt, og andre gange er det skrælle græsset af en plæne, så borgene kan komme til at plante især spiselig natur,” siger Stine Kamstrup Knudsen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *